Otomobil’de Taksit Düzenlemesi

Otomobil’de taksit düzenlemesi, 2016 yılında kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile taksitli satışlara genel sınırlama getiren kanunda konut satışını kapsam dışı bırakılırken, yeni düzenleme ile otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

12/B maddesi, perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresini 12 ayla sınırlıyor.

Taşıt Satışlarında Değerine Göre 24 ila 60 Arasında Taksit Yapılabilecek.

Otomobil’de taksit düzenlemesi, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin-300 bin arası taşıt satışlarında 48 ay, 300 bin-750 bin lira arasındaki taşıt satışlarında 36 ay ve 750 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ayı geçemeyecek.

Otomobil’de taksit düzenlemesi, perakende ticarette uygulanacak ilke ve kuralları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre taşıt alırken, değerine göre 24-60 ay arasında taksitlendirme olacak.

Otomobil'de Taksit Düzenlemesi

Otomobil’de Taksit Düzenlemesi, 120.000TL ve Altında Olan Taşıtlara 60 Ay Taksit İmkanı Sağlıyor

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit süresi 60 ay olarak düzenlendi.120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılabilecek.300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olacak.

Kaynak

Araç Kampanyaları
 

Özgür Yaman
Yazar: Özgür Yaman

Yönetici